اعضای کمک آموزشی


                         مسئول كارگاهها 
               آقای سعید گرامی


                     تلفن : 04135419966

      
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.