اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
ارسلان آقاخانی
نام استاد : ارسلان آقاخانی
گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنر های تجسمی
تلفن :
صفحه اصلی : http://visualarts.tabriziau.ac.ir/teacher/Arsalan Aghakhani
ایمیل :
ولی جوادی آذر خیاوی
گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنر های تجسمی
تلفن :
صفحه اصلی : http://visualarts.tabriziau.ac.ir/teacher/ vali javadiazar
ایمیل :
رحیم چرخی
نام استاد : رحیم چرخی
گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : نگارگری
تلفن : 04135419964
صفحه اصلی : http://visualarts.tabriziau.ac.ir/teacher/rahim charkhi
ایمیل :
رویا رضاپور
نام استاد : رویا رضاپور
گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنر های تجسمی
تلفن :
صفحه اصلی : http://visualarts.tabriziau.ac.ir/teacher/Roya Rezapour Moghadam
ایمیل :
میلاد رفیعی
نام استاد : میلاد رفیعی
گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
بیوگرافی : میلاد رفیعی عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای صناعی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محور های تحقیقاتی :
سبک شناسی و مطالعه بصری حوزه تذهیب و گل و مرغ

ادرس : تبریز ، خیابان آزادی ، میدان حکیم نظامی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، دانشکده هنر های صناعی ، اتاق 222
کد پستی : 51647/36931 تلفن : 04135419966
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنر های تجسمی
تلفن :
صفحه اصلی : http://visualarts.tabriziau.ac.ir/teacher/Milad Rafiei
ایمیل :
فرنوش شمیلی
نام استاد : فرنوش شمیلی
گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنر های تجسمی
تلفن : 04135297538
صفحه اصلی : http://visualarts.tabriziau.ac.ir/teacher/farnosh shamili
ایمیل :
ابوالفضل عبدالهی فرد
گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنر های تجسمی
تلفن : 04135419964
صفحه اصلی : http://visualarts.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
امیر فرید
نام استاد : امیر فرید
گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنر های تجسمی
تلفن :
صفحه اصلی : http://visualarts.tabriziau.ac.ir/teacher/amir farid
ایمیل :
کریم میرزایی
نام استاد : کریم میرزایی
گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنر های تجسمی
تلفن :
صفحه اصلی : http://visualarts.tabriziau.ac.ir/teacher/Karim Mirzaei
ایمیل :
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.