طرح های پژوهشی

عنوان طرح مجری طرح وضعيت طرح داخلی/ خارجی کارفرما
  تطبیق دیوار نگارة خانه بهنام تبریز با دوره زند و قاجار   رحیم چرخی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  تبیین اصول نقاشی دیواری و توسعه کیفی آن در تبریز   دکتر فرنوش شمیلی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  مطالعه ویژگیهای بصری حروف در خط نستعلیق   دکترامیر فرید  تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  بررسی الگوها و شاخص‌های ارزشیابی آثار بدیع هنری  دکتر مهدی محمدزاده تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  مطالعه و تحقیق آزمایشگاهی و حفظ و مرمت دیوارنگاره های آزاره‌ها و سر طاقچه های طنبی بزرگ و آرازه‌های طنبی کوچک و نقاشی‌های دیواری خانه نیکدل تبریز   رحیم چرخی تمام شده خارجي شهرداری تاریخی منطقه 8 تبریز
  همگامی شعر و نقاشی در دوره تیموری با تاکید بر نگاره های شیخ صنعان   دکتر مهدی محمدزاده تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  مستند نگاری و طبقه بندی موضوعی نقاشی های دیواری مساجد، بقاع و حمام های قاجار تبریز   رحیم چرخی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  مطالعه و مستندنگاری و طبقه بندي موضوعي نقاشی های دیواری خانه های قاجاری تبریز   رحیم چرخی تمام شده خارجي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آ.شرقی
  فرایند ادراک دیداری آرایه های قرآنی عصر قاجار با رویکرد به روانشناسی گشتالت(مطالعه موردی: قرآن شماره ثبت 3089 قاجاری کتابخانه مرکزی تبریز)   دکتر فرنوش شمیلی تمام شده داخلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.