اخبار و مناسبت ها

اطلاعیه
دفاع از رساله-کارشناسی ارشد

آخرین مهلت درخواست دفاع از رساله های کارشناسی ارشد تا 10 اسفند میباشد.
1399/10/16

پوستر
هفته پژوهش

دانشکده هنرهای تجسمی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1399/09/30
1399/09/29

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.