دروس ارایه شده


دانشکده دراین مقطع تحصیلی در دو رشته کارشناسی ارتباط تصویری و کارشناسی نقاشی ایرانی ز طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد.


 

 

 

 
برنامه هشت نیمسال کارشناسی نقاشی ایرانی

برنامه هشت نیمسال کارشناسی ارتباط تصویری 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.