ارتباط با ما

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - پردیس مرکزی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (چرم سازی خسروی سابق)، ساختمان آموزشی، طبقه همکف، دفتر دانشکده.

کد پستی : 5164736931   تلفن و دورنگار :  35419700-041  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.