استادان مدعو


1. آقای سعید معیری زاده

2. آقای حبیب آقا محمدی

3. خانم جهانپری معصومی

4. آقای پیمان علی زاده

5. خانم مقترن

6. آقای محمد نژاد

7. آقای ملازاده

8. آقای یونس نصیری

9. آقای همایون کاظمی راشد

10. آقای ارسلان آقاخانی

11. آقای سجاد اسعدی

12. آقای نوری زاده

13. خانم بذر افشان

14. آقای جلال پیرمرز آبادی

15. آقای ابیضی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.