مدیریت دانشکده

 
 
 
   سرپرست دانشکده                                                
  دکتر مهدی محمدزاده
 
  تلفن :      35419700-041  -  35297620-041                                           
  دورنگار : 35419964-041
  رایانامه : m.mohammadzadeh@tabriziau.ac.ir
 
 
                                            
  معاون آموزشی و کارآفرینی دانشکده                  
 دکتر فرنوش شمیلی  
 
  تلفن :      35297620-041                                                                        
  دورنگار : 35419964-041
  رایانامه : f.shamilii@tabriziau.ac.ir              
 
 
 
 
  معاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده                           
  دکتر امیر فرید گلسفیدی  
 
  تلفن :      35297620-041                                                                        
  دورنگار : 35419964-041
  رایانامه :            
 
 
 
  کارشناس و مسئول دفتر دانشکده                             
  مهدی یاوری  
 
  تلفن :      35419700-041                                                                        
  دورنگار :  5419700-041
  رایانامه :              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.