آمار دانشجویان و دانش آموختگان

تعداد دانشجویان در حال تحصیل به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی (آمار فروردین 1399)
 
 

رشته تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

جمع

ارتباط تصویری

98 نفر

-

98

نقاشی ایرانی

107 نفر

29 نفر

136

پژوهش هنر

-

33 نفر

33

جمع

267

 
 

 
تعداد دانش آموختگان دانشکده به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی (آمار فروردین 1399)
 

رشته تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

جمع

ارتباط تصویری

-

-

-

نقاشی ایرانی

56  نفر (نگارگری)

43  نفر(نگارگری)

99

پژوهش هنر

-

68  نفر

68

جمع

167

 

 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.