کاربرگ های آموزشی و پژوهشی

دانشجویان عزیز بر اساس فعالیت مورد نیاز و با توجه به مقطع تحصیلی نسبت به دریافت فایل مربوطه اقدام نمایند. ضمنا توجه داشته باشید که فرمهای عمومی آموزشی و تحصیلات تکمیلی در سایت مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز قابل دسترسی می باشد. 
لازم بذکر است که در این صفحه فقط کاربرگهای ضروری دانشجویان قرار داده شده است، لذا دانشجویان عزیز و اعضاء محترم هیات علمی جهت دسترسی به آیین نامه های آموزشی به صفحه مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و آیین نامه های پژوهشی به صفحه  مدیریت پژوهشی دانشگاه مراحعه نمایند. 


 کاربرگ های آموزشی:
 

فرم های عمومی آموزشی

فرم های کارشناسی

فرم های کارشناسی ارشد

فرم های دکتری
    موضوع پروژه نهایی کارشناسی

  درخواست تشکیل جلسه دفاع


  برگه حذف و اضافه واحدهای درسی

  فرم تمدید سنوات

  فرم درخواست تطبیق واحدها

  درخواست میهمانی

  درخواست انتقال توام با تغییر رشته

   فرم تاییدیه استاد راهنمای اول جهت     دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  فرم انتخاب موضوع پایان نامه

  روند دفاعيه پایان نامه های ارشد


  طرح تحقیق پایان نامه( پژوهش محور)

  طرح تحقیق پایان نامه( اثر محور)

  گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان

   درخواست تشکیل جلسه پیش دفاع

   تایید اصلاحات پایان نامه

   کاربرگ تحویل آثار پایان نامه ها

 

 


  کاربرگ های پژوهشی:

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

پرسشنامه طرح فناورانه هنری

شیوه نامه تدوین گزارش اثر بدیع هنری


طرح جامع پژوهشی دانشکده
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.