تاریخ : سه شنبه 16 دي 1399
کد 97

اطلاعیه

دفاع از رساله-کارشناسی ارشد

آخرین مهلت درخواست دفاع از رساله های کارشناسی ارشد تا 10 اسفند میباشد.
-

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.