تاریخ : شنبه 17 خرداد 1399
کد 84

قابل توجه دانشجویان محترم هنرهای نجسمی

برنامه امتحانات تئوری ترم جاری در سایت دانشکده قرار گرفت
.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.