تاریخ : چهارشنبه 1 دي 1400
کد 115

هفته پژوهش دانشکده هنرهای تجسمی

نشست تخصصی فرصت ها و چالش های پژوهش در حوضه هنرهای تجسمی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.