اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : فرنوش شمیلی

  گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : پژوهش هنر
  محل تحصیل : دانشگاه الزهرا (س)
  تاریخ تولد :
  خط داخلی : 04135421732
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1400/12/23
   

  مقالات چاپ شده در نشریات :
  ردیف عنوان مقاله نام نشریه زمان چاپ
  1 تشریح رویکرد روانشناسانه ادراک دیداری در نسخه قرآنی مذهب قاجاری کتابخانه مرگزی تبریز به شماره ثبت 3089 کتابداری و اطلاع رسانی 1400
  2 مطالعه نشانه شناختی بن مایه های تزئینی در صحن آزادی آستان قدس رضوی نشریه علمی تخصصی فردوس هنر  1400
  3 شمایل شناسی نگاره های درون ترکیبی در مکتب گورکانیان هند نشریه علمی پژوهشی گلجام پذیرش 1400
  4 مطالعه تطبیقی فرم و نقش جام های فلزی مکشوفه ازمارلیک و حسنلو نشریه علمی پژوهشی
  هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
  1400
  5 تحلیل تطبیقی عناصر بصری آرایه های گچی کنبد سلطانیه و دو بنای یقعه سید رکن الدین و بقعه سید شمس الدین در یزد نشریه علمی پژوهشی نگره 1400
  6 مطالعه تطبیقی ریخت­شناسانه قندیل­های شیشه­ای ایران و مصر در قرن­های 7-3 ه.ق نشریه علمی پژوهشی نگره 1400
  7 ریخت­شناسی ابریق­های شیشه­ای ایران در قرون سوم و چهارم هجری قمری  نشریه علمی تخصصی
  پژوهش در هنر و علوم انسانی
   1400
  8 بررسی عناصر نوشتاری بر روی آثار شیشه­ای ایران و مصر در قرون سوم تا هفتم هجری قمری  نشریه علمی تخصصی
  پژوهش در هنر و علوم انسانی
   1399
  9 معنایابی رمزگان فرهنگی رولان بارت در متنی سقاخانه ای از منصور قندریز نشریه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی 1399
  10 مطالعه سیر تحول کاسه های شیشه ای ایران از قرن 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت شناسی نشریه علمی پژوهشی نگارینه   1399
  11 ریخت شناسی قندیل های شیشه ای ایران در قرن های سوم تا ششم قمری نشریه علمی تخصصی پیکره (پژوهش در هنر و تاریخ) 1399
  12 مفهوم شناسی ادراک بصری و ساختارشناسی فرمی عناصر تزئینی با عناصر نوشتاری در قرآن مذهب قاجاری به شماره ثبت 30 89 محفوظ در کتابخانه مرکزی تبریز نشریه علمی تخصصی آرشیو ملی 1397
  13 مطالعه و بررسی سفالینه های گمج اتان گیلان با تاکید بر خواص حرارتی و مکانیکی آن ها نشریه علمی تخصصی
  هنرهای صناعی اسلامی
  پذیرش 1399
  14 نقش آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد نشریه علمی تخصصی
  پژوهشنامه گرافیک و نقاشی
  1398
  15 اسلوب کنایی و اشکال کاربست آن در نقاشی ایرانی نشریه علمی تخصصی
  پژوهشنامه گرافیک و نقاشی
  1399
  16 مطالعه تطبیقی ریخت شناسانه تنگ های شیشه ای ایران و مصر در سده های 6-3 ه ق نشریه علمی پژوهشی
  رهپویه هنر
   1399
  17 تحلیل عناصر تصویری سفالینه های شوش (بر اساس رویکرد نشانه شناختی) نشریه علمی پژوهشی
   رهپویه هنر
   1398
  18  Comparative Study of Selected Jewels from Safavid and Gajar Period (Case Study: Rings) Journal of Social Studies 2019
  19 مدل پارادایمی مصرف محصولات سفالی در سبک زندگی مردم شهر تبریز نشریه علمی تخصصی
  هنرهای صناعی اسلامی
  1398
  20 ریخت شناسی صراحی های شیشه ای ایران در سده های 5و 6 ه.ق نشریه علمی پژوهشی
  هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی
  1399
  21 تأثیر آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد نشریه علمی تخصصی
  پژوهشنامه گرافیک و نقاشی
  1397
  22 بررسی سرلوح قرآنی مذهَّب قاجاری به شماره ثبت 3089 از کتابخانه مرکزی تبریز بر اساس اصول شکل و زمینه نظریه ی روان شناسانه ی گشتالت نشریه علمی پژوهشی
  مطالعات فرهنگ- ارتباطات
  1398
  23 بررسی ظروف سفالی معاصر استان گیلان با تأکید بر گمج ها  نشریه علمی تخصصی
  پژوهش در هنر و علوم انسانی
  1397
  24 تأملی در سرلوح قرآن های مذهب عصر تیموری و قاجار (مطالعه تطبیقی سرلوح های قرآنی  نشریه علمی پژوهشی
  مطالعات فرهنگ- ارتباطات
   1397
  25 مطالعه ویژگی های بصری حاکم در کتیبه های پرچم های مصور شده شاهنامه شاه طهماسب با تأکید بر مضامین عناصر نوشتاری کتیبه پرچم ها نشریه علمی تخصصی
  مطالعات فرهنگ و هنر آسیا
  1396
  26 بررسی مؤلفه های ساختاری و عناصر بصری نسخ قرآن های مذهب عصر قاجار در کتابخانه مرکزی تبریز  نشریه علمی پژوهشی
  کتابداری و اطلاع رسانی
  1397
  27 بررسی تطبیقی میزان تناسبات حاکم در اصول صفحه آرایی قرآن های مذهب عصر تیموری موجود در موزه های آستان قدس رضوی و آستانه مقدسه قم  نشریه علمی پژوهشی
  کتابداری و اطلاع رسانی
   1399
  28 جستاری در ساختارشناسی طرح و نقش تذهیب های قرآنی عصر تیموری موجود در موزه آستان قدس رضوی نشریه علمی پژوهشی
  کتابداری و اطلاع رسانی
  1396
  29 بررسی مولفه های ساختاری و عناصر بصری نسخ قرآن های مذهب عصر قاجار در کتابخانه مرکزی تبریز نشریه علمی پژوهشی
  کتابداری و اطلاع رسانی
  1397
  30 بررسی تأثیر آموزش هنر بر حافظه ی بصری افراد  نشریه علمی پژوهشی
  پژوهش در نظام های آموزشی
  1396
  31 پژوهشی در مصحف قرآنی عصر تیموری (بررسی تطبیقی ویژگی های صفحات افتتاح در نسخه های قرآنی منتخب از موزه های آستانه مقدسه قم و آستان قدس رضوی) نشریه علمی پژوهشی
  کتابداری و اطلاع رسانی
  1395
  32 بررسی و تحلیل عناصر تصویری با مفهوم آب در سفالینه های شوش (بر اساس رویکرد نشانه شناسی) نشریه علمی تخصصی پژوهش هنر 1396
  33 مقایسه ی سازمان ادراکی و زمان واکنش دانشجویان رشته هنر با سایر رشته ها (با استفاده از آزمون آندره ری) نشریه علمی پژوهشی
  پژوهش در نظام های آموزشی
  1395
  34 تبیین اصول هنر نقاشی دیواری و توسعه کیفی آن در تبریز  نشریه علمی ترویجی پژوهش هنر 1392
  35 بررسی ساختار بصری نقاشی های دیواری تبریز  نشریه  علمی ترویجی جلوه هنر 1391
  36 آیین فتوت و نظام آموزشی هنرها و صنایع در ایران  نشریه  علمی ترویجی پژوهش هنر  1391
  37 آرمانگرایی و مکتب تبریز  نشریه علمی تخصصی فرهنگستان هنر 1384

  ویراستاری علمی وادبی:
  ردیف عنوان کتاب سال ناشر
  1 مجموعه مقالات همایش تجلی حسن محمدی (ص) در هنر اردیبهشت ماه 1387 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  طرح های پژوهشی: 
  ردیف عنوان طرح پژوهشی محل ارائه تاریخ اتمام
  1 تبیین اصول هنر نقاشی دیواری و توسعه کیفی آن در تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز خرداد1389
  2 فرآیند ادراک دیداری آرایه های قرآنی عصر قاجار یا رویکرد به روان شناس گشتالت (مطالعه موردی: قرآن شماره ثبت 3089 قاجاری کتابخانه مرکزی تبریز) دانشگاه هنر اسلامی تبریز دی ماه 1397
  3 معنایابی زبان شناسانه آثار مکتب سقاخانه از منظر رمزگان روایی رولان بارت دانشگاه هنر اسلامی تبریز مهر ماه 1400
   
   

  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.