اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : رحیم چرخی

  گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1391
  تحصیلات : درجه یک هنری
  رشته تحصیلی : نگارگری
  محل تحصیل :
  تاریخ تولد : 1343
  خط داخلی :
  تلفن : 04135419964
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1399/01/02
   
   
  عنوان نام نشریه تاریخ
  تذهیب در دیوار نگاره­های خانه­ های قاجاری آذربایجان مجموعه مقالات کنفرانس بنیاد ایران­شناسی 1381
  خاستگاه و جایگاه نگارگری ایرانی نشریه فرهنگی هنری طره دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1382
  مطالعه و  بررسی دیوارنگاره های تاریخی تبریز فصلنامه اموزشی, پژوهشی پژوهش هنر ,شماره 7 1393
  مطالعه تطبیقی تناسبات  فضاهای اصلی قالیهای صفوی با  قالی های دوره معاصر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی ,شماره 23 1394
  تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالیهای روستایی معاصر شهرستان اهر فصلنامه علمی پژوهشی گلجام , شماره 27 1394
  بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دوره صفوی ( نمونه موردی : فرش شکارگاه موزه وین با نگاره بهرام در مقابل ازاده از کلیات میرعلیشیر نوایی)
                                                    
  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی ,شماره 26

  1396
  نماد های عرفانی در نگاره های دوزخ معراج نامه میر حیدر    فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، شماره 60  
  برسی سیر تحول معراج نگاری عثمانی در قرن های 9-11 ه ق  فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی ، شماره 1   
   
   

  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.