اخبار و مناسبت ها

اخرین مهلت تحویل پروپوزال

اخرین مهلت تحویل پروپوزال های کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای تجسمی تا 20تیرماه1399
1399/04/11

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.