مدیریت دانشکده

 
                  
        سرپرست دانشکده:

        دکتر مهدی محمدزاده


            تلفن: ۰۴۱۳۵۴۱۹۷۰۰ - ۰۴۱۳۵۲۹۷۶۲۰
           دورنگار: ۰۴۱۳۵۴۱۹۹۶۴
           رایانامه: m.mohammadzadeh@tabriziau.ac.ir 
             معاون آموزشی و کارآفرینی دانشکده:

       دکتر امیر فرید گلسفیدی


           تلفن : 5297506-0411
           دورنگار: 5419964-0411
              كارشناس و مسئول دفتر دانشكده                                              
         مهدی یاوری 


             تلفن : 35419700-041
             دورنگار: 5419964-0411
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.