اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : فرنوش شمیلی

  گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : پژوهش هنر
  محل تحصیل : دانشگاه الزهرا (س)
  تاریخ تولد :
  خط داخلی : 04135421732
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1399/01/02
   
  ردیف عنوان مقاله نام همایش زمان برگزاری
  1  A Reflection on the Visual dynamics of Decorative Motifs in Architecture (Case Study: Five Selected Photographs of Shahnameh Monuments in Shah Tahmasb) International Conference on The Role if Art and Architecture in Scientific Communications between Iran and Arab Worlds
   Kashan-I.R.Iran
  May 12 th- 13 th 2018
  2 تبیین فرهنگ از منظر اندیشمندان شرقی و غربی همایش بین المللی"جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل" 17 اسفند 1396
  3 جریان شناسی فرهنگی و هنری هند و ایران همایش بین المللی"جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل" 17 اسفند 1396
  4 مطالعه منتخبی از نظرات فلاسفه غرب در رابطه با فرهنگ و چیستی هنر همایش بین المللی"جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل" 17 اسفند 1396
  5 خوانش نسخه ای از مکتب هرات با رویکرد به نظریه روان شناسی ادراک دیداری گشتالت دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی- اسلامی 20 اردیبهشت 1397
  6 بررسی مؤلفه های حاکم در تزئینات کاشی کاری معماری عصر صفوی (مطالعه موردی: بررسی نقوش گیاهی کاشی کاری مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله)  چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی- تهران مهر ماه 1396
  7 باژگونی مضمون و مفهوم یک نماد (بررسی فرم و نقش بز کوهی در سفالینه های ایرانی اولین کنفرانس ملی نماد شناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی 10 و 11 آبان ماه 1396
  8 رمزگشایی نمادین نقوش حیوانی گرفت و گیر در سه نگاره از کلیله و دمنه بر اساس نظر عرفای بزرگ ایرانی با تأکید بر تعابیری از مولانا اولین کنفرانس ملی نماد شناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی 10 و 11 آبان ماه 1396
  9 بررسی تطبیقی نقوش تزئینی در آثار پارچه ای سیستان و بلوچستان(با تءکید بر تکنیک های سوزن دوزی و خامک دوزی همایش ملی ابریشم ایران/ دانشگاه گیلان 27 مهر ماه 1396
  10 هنر تذهیب زینت بخش قرآن ها (بررسی تذهیب های قرآنی عصر تیموری محفوظ در موزه آستانه مقدسه قم) همایش هنر اسلامی/ جایگاه نقش های تزئینی در کیفیت بصری هنر اسلامی خرداد ماه 1396
  11 بررسی رابطه ی ساخت بندی ادراکی و حافظه ی دیداری دانشجویان هنر، تحت تأثیر کسب مهارت های تخصصی طراحی نخستین همایش آموزش هنر در ایران/ دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز 1395
  12    A Study Toward The Cultural & Artistic Exchanges Between Iran and India In Safavid period International Conference on / Oriantal Studiess, Iranian Studies & Commemoration of BIDEl DEHLAVI Aligarh University, India 2017
  13 A Study Toward the Expressive Roles of Murals International Conference on Research in Art/ Singapore 2016
  14  Metal Cups, Evidence toward Two Cultures Associationn (Hasanlu& Marlik) International Conference on Oriental Studies, Persian Literature and History/Yerevan State University/ Armenia 2016
  15 ایدالیسم صوفیانه ودنیای مثالی نگاره های ایرانی در دوره ایلخانی مکتب هنری تبریز در دوره ابلخانی وآل جلایر 1387
  16 چهره پردازی در دیوارنگاره های مکاتب تبریز و اصفهان (با تاکید بر سیمای پادشاهان) همایش گذار از مکتب تبریز به مکتب اصفهان 1385
  17 تحلیل عناصر تصویری بر پایه رویکرد نشانه شناسی همایش ملی از تصویر تا متن 1385
  18 انسان کامل ودنیای کمال گرای نگاره های ایرانی همایش ملی تجلی حسن محمدی (ص) در هنر 1385

  مقالات چاپ شده در نشریات :
  ردیف عنوان مقاله نام نشریه زمان چاپ
  1  Comparative Study of Selected Jewels from Safavid and Gajar Period (Case Study: Rings) Journal of Social Studies 2019
  2 مدل پارادایمی مصرف محصولات سفالی در سبک زندگی مردم شهر تبریز نشریه هنرهای صناعی اسلامی بهار و تابستان 98
  3 ریخت شناسی صراحی های شیشه ای ایران در سده های 5و 6 ه.ق نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا پذیرش شده
  4 تأثیر آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد پژوهشنامه گرافیک و نقاشی پاییز و زمستان 97
  5 بررسی سرلوح قرآنی مذهَّب قاجاری به شماره ثبت 3089 از کتابخانه مرکزی تبریز بر اساس اصول شکل و زمینه نظریه ی روان شناسانه ی گشتالت فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ- ارتباطات پذیرش شده
  6 بررسی ظروف سفالی معاصر استان گیلان با تأکید بر گمج ها فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی اردیبهشت 97
  7 تأملی در سرلوح قرآن های مذهب عصر تیموری و قاجار (مطالعه تطبیقی سرلوح های قرآنی فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ- ارتباطات زمستان 1397
  8 مطالعه ویژگی های بصری حاکم در کتیبه های پرچم های مصور شده شاهنامه شاه طهماسب با تأکید بر مضامین عناصر نوشتاری کتیبه پرچم ها مطالعات علمی تخصصی فرهنگ و هنر آسیا/ شماره 2ا زمستان 1396
  9 بررسی مؤلفه های ساختاری و عناصر بصری نسخ قرآن های مذهب عصر قاجار در کتابخانه مرکزی تبریز فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی انتشار آنلاین 4 آذر 1396
  10 بررسی تطبیقی میزان تناسبات حاکم در اصول صفحه آرایی قرآن های مذهب عصر تیموری موجود در موزه های آستان قدس رضوی و آستانه مقدسه قم فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی انتشار آنلاین 26 آذر 1396
  11 جستاری در ساختارشناسی طرح و نقش تذهیب های قرآنی عصر تیموری موجود در موزه آستان قدس رضوی فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی 1396
  12 بررسی مولفه های ساختاری و عناصر بصری نسخ قرآن های مذهب عصر قاجار در کتابخانه مرکزی تبریز فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی زیر چاپ
  13 بررسی تأثیر آموزش هنر بر حافظه ی بصری افراد فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی/ شماره 37 1396
  14 پژوهشی در مصحف قرآنی عصر تیموری (بررسی تطبیقی ویژگی های صفحات افتتاح در نسخه های قرآنی منتخب از موزه های آستانه مقدسه قم و آستان قدس رضوی) فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی/ شماره 76 1395
  15 بررسی و تحلیل عناصر تصویری با مفهوم آب در سفالینه های شوش (بر اساس رویکرد نشانه شناسی) فصلنامه علمی تخصصی پژوهش هنر، ویژه نامه آب در فرهنگ و هنر ایران زیر چاپ
  16 مقایسه ی سازمان ادراکی و زمان واکنش دانشجویان رشته هنر با سایر رشته ها (با استفاده از آزمون آندره ری) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی 1395
  17 تبیین اصول هنر نقاشی دیواری و توسعه کیفی آن در تبریز فصلنامه علمی ترویجی پژوهش هنر 1392
  18 بررسی ساختار بصری نقاشی های دیواری تبریز دو فصلنامه علمی ترویجی جلوه هنر/ دانشگاه الزهرا 1391
  19 آیین فتوت و نظام آموزشی هنرها و صنایع در ایران دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهش هنر/ دانشگاه اصفهان 1391
  20 آرمانگرایی و مکتب تبریز علمی تخصصی فرهنگستان هنر 1384

   
  ویراستاری علمی وادبی:
  ردیف عنوان کتاب سال ناشر
  1 مجموعه مقالات همایش تجلی حسن محمدی (ص) در هنر اردیبهشت ماه 1387 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  طرحهای پژوهشی:
  ردیف عنوان طرح پژوهشی محل ارائه تاریخ اتمام
  1 تبیین اصول هنر نقاشی دیواری و توسعه کیفی آن در تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز خرداد1389
  2 فرآیند ادراک دیداری آرایه های قرآنی عصر قاجار یا رویکرد به روان شناس گشتالت (مطالعه موردی: قرآن شماره ثبت 3089 قاجاری کتابخانه مرکزی تبریز) دانشگاه هنر اسلامی تبریز دی ماه 1397
  3 معنایابی زبان شناسانه آثار مکتب سقاخانه از منظر رمزگان روایی رولان بارت دانشگاه هنر اسلامی تبریز در حال انجام
   
   
   
   
   
   

  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.